Epo kasutamine ehistöös

Sissejuhatus

Paljud meist on tuttavad Eestis toodetud pruuni värvi ja tugeva liimühenduse andva kahekomponendilise epoliimiga. Kuid kas teadsite, et epksüvaik, millest liim on tehtud, võib olla ka täiesti läbipaistev ja klaasjas. Selliste omadustega plastmaterjal võimaldab teha suurepäraseid erinevaid ehteid.

Antud õpiobjekt on valmistatud TLÜ tööõpetuse osakonna lektori Andry Kikkulli poolt ja on mõeldud eeskätt tööõpetuse üliõpilastele iseseisvaks õppematerjaliks. Samas sobib materjal ka asjahuvilisele iseõppijale ja metallehistööd tööliigina kooli tööõpetuse tunnis  rakendavale töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetajale.

Õpiobjekt koosneb teoreetilisest õppematerjalist ja praktilistest töövõtete demonstratsioonidest ning õppija enesekontrollitestidest.

Õpiobjekt tutvustab epoksüvaikude kasutamist ehistöödes. 
Antakse ülevaate erinevatest epoksüvaikude kasutamisvõimalustest, vajalikest töövahenditest ja materjalidest. Olulisel kohal on erinevate töövõtete ja töövahendite tutvustus.


Fotode autor Andry Kikkull

Erilised tänud Signe Lensmendile, kelle kaasabil antud õpiobjekt valmis. 

Loe edasi