Epo kasutamine ehistöös

Eesmärgid

  • Tutvustada epoksüvaiku, kui head ja mitmekülgset materjali ehistööde valmistamiseks.
  • Anda ülevaade epoksüvaikudest, nende kasutamisest ja töövahenditest, tarvikutes ehistööde valmistamiseks.
  • Võimaldada iseseisvalt õppida ja katsetada epoksüvaigu kasutamist - üliõpilasel, töö- ja tehnoloogiaõpetajal kui ka asjahuvilisel.

Eeltingimused

Õpiobjekti kasutamiseks ja epoksüvaiguga praktiliste tööde läbiviimiseks on oluline mõningate kaitse- ja käsitöövahendite olemasolu. Eelnevad teadmised ja oskused ehistöövallas tulevad kasuks, kuid pole kohustuslikud.

Õpiväljundid

Õpilane:
  • teab epoksüvaiguga töötamise põhimõtteid;
  • oskab valida ja käsitseda epoksüvaiku konkreetseks tööks;
  • omab hoiakut kasutada säästlikult materjale;
  • oskab kasutada epoksüvaike ehistöös.

Teoreetilise materjali läbitöötamiseks kulub õppijal umbes kaheksa tundi.


Picture