Epo kasutamine ehistöös

Ohutusnõuded epoga töötamisel

Enamus epoksüvaike ei ole mürgised, orgaanilised koostisosad, mis on kord tahkunud ei ole ka nahkaärritavad.

Kuid vedelas olekus on nii vaik kui kõvendi nahka- ja silmiärritav, seega tuleb töötamisel kanda kaitseprille ja nitriilkindaid ning töötada hästi ventileeritud ruumis (joonis 8).

Töötades epoga tuleb alati silmas pidada tootjatehase soovitusi.
Picture
Joonis 8. Kaiseprillid ja nitriilkindad