Epo kasutamine ehistöös

Materjalid

Epoksüvaigud (edaspidi epo) on toodetud peamiselt Bisfenool-A ja epikloorhüdriini reageerimisel. Erinevad tootjad kasutavad Bisfenool-A asemel ka teisi komponente, kuid põhikomponent on alati epikloorhüdriin (joonis 1). Eesti tootja Viru Keemia Grupp kasutab teise komponendina alküülresotsiini fraktsiooni. Mõned tootjad kasutavad ka bisfenool-B.

Struktuur

Picture
Joonis 1. Epoksüvaigu ja kõvendi keemiline struktuurEPO

Picture
Epot müüakse tavaliselt kaheosalisena: vaigu ja kõvendina. Kõvendi on reagent, millega luuakse jäigad sidemed molekulide vahel
(joonis 2).

Joonis 2. Läbipaistev epo kõvendiga
Pildi kodu


Segamisvahekorrad määratakse ära tehase poolt kasutusjuhendiga, seega on väga oluline tutvuda tehasepoolse kasutusjuhendiga, et saada hea ja kvaliteetne lõpptulemus.

Valides oma tööks sobilikku eposegu tuleb silmas pidada kahte erinevat aega, milledeks on tahkumisaeg ja kasutusaeg.

Kasutusaeg on aeg, mille jooksul on võimalik valmissegatud epot kasutada ilma, et ta hakkaks tahkuma.

Tahkumisaeg on aeg, mis kulub aga segu täielikuks tahkumiseks e polümeriseerumiseks.

Epot valides tuleb silmas pidada mõlemaid aegu, et oleks võimalik tööga valmis saada ja tulemus oleks ootuspärane.

EPO liigid

Picture
Epod erinevad teineteisest nii värvuse, viskoossuse kui ka kasutusalade poolest.

Suurem osa eposid on enamasti mõeldud kasutada liimidena nagu Epoxy 330 ja Devcon 5-Minuti Epoxy, millede kasutusaeg on lühike ja nad kuivavad kiiresti. Neid kasutatakse enamasti liimimiseks, kuid nad sobivad ka väiksemate pindade katmiseks, eriti kui on tegemist läbipaistva liimiga (joonis 3).

Joonis 3. Läbipaistev epoliim
Pildi kodu

Epoliimidega töötamise eripäraks on nende tugev keemiline lõhn, suur viskoossus ja kiire kuivamisaeg. Just kaks viimast omadust seavad tema ehistöös kasutamisele mõningad piirangud.

Pindade katmine

Picture
Samas toodetakse ka eposid, mis on mõeldud erinevate pindade katmiseks nagu EnviroTex Lite ja Colores. Nad on vähem viskoossed ja nende kuivamisaeg on märgatavalt pikem kui epoliimidel, kuni 48 tundi. Need tooted on isetasanduvad ja siledapinnalised, kuivades tugevaks ja klaasjaks (joonis 4).Joonis 4. EnviroTex Lite
Pildi kodu


Valuepod

Picture
Toodetakse ka epot, mis on mõeldud valamiseks lahtikäivatesse või kummi vormidesse,  saavutades nii kolmemõõtmelisi plastesemeid (joonis 5).Joonis 5. Valamiseks mõeldud epo
Pildi kodu