Epo kasutamine ehistöös

Epo kasutamine

Epo on  alati kaheosaline- vaik ja kõvendi. Mõlemad osad on vaja enne kasutamist kokku segada täpselt tootja juhistega antud vahekorras, mis tagab segu korraliku tahkestumise. On aga vale arvata, et mida rohkem kõvendit seda kiirem ja parem tulemus. Kui liiga vähene kõvendi kogus võib jätta segu kleepuvaks ja nätskeks, siis liiga suur kõvendi kogus muudab lõpptulemuse hapraks ja segu võib peale kuivamist praguneda.

Ringid epo mõõtmiseks

Picture

Väikese epokoguse segamiseks võta tükk küpsetuspaberit ja joonista lähestikku sinna kaks ringjoont, millede läbimõõt vastaks nõutud vahekorrale. Näiteks vahekorral 1:1 tuleb joonistada võrdsed ringjooned, vahekorral 2:1 tuleb joonistada vaigu ringjoon kõvendi omast poole suurem (joonis 6). 


Joonis 6. Ringid epo mõõtmiseks.


Epo doseerimine

Picture
Vala sobiv kogus vaiku ja kõvendit paberile (ringjoonte sisse) (joonis 6a).

Joonis 6a. Epo doseerimine

Epo segamine

Picture
Sega kogused omavahel aeglaselt hambaorgi või spaatliga vältides õhumullide tekkimist (joonis 6b).

Joonis 6b. Epo segamine

Epo segamine mõõtetopsis

Picture
Segades suuremaid epo koguseid või lisades värvaineid tuleks kasutada mõõtetopse või digitaalkaalu (joonis 7).


Joonis 7. Epo segamine mõõtetopsis